مهدی یاوران جوان (9)

جوانی، دلپذیرترین لحظات زندگی و شورانگیزترین فرصت های حیات انسانی است كه خاطرات و مخاطرات شیرین آن همچون رنگین كمانی زیبا و شگفتی آفرین از جلوه های عشق و معرفت، شور و شیدایی و رشد و شكوفایی در آسمان خاطرات همگان نقش می زند. فصلی است برای شكفتن غنچه های كمال و معرفت و موسمی است برای جوشش زلال ایمان و معنویت.
با توجه به فوران نیروهای جسمی و هیجان های جوانی و به ویژه نیروی جنسی خویشتن داری و خودنگه داری در این زمینه اهمیت بسیار والایی دارد.
از این حالت در آموزه های دینی به بزرگی یاد شده است. به گونه ای كه اگر جوانی در شور و هیجان جوانی به خاطر خشنودی آفریدگار جهان دامن به گناه نیالود، خداوند او را در جایگاهی بس بلند قرار داده، پاداشی بزرگ می دهد.